Behandling av dina personuppgifter

Jag värderar skyddet av personuppgifter, och jag lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet när personlig information har samlats in från webbplatsen.

Genom att använda min webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen du anger är uppgifter som du aktivt tillhandahåller mig genom att fylla i olika typer av formulär. Jag samlar även in information om hur besökare använder webbplatsen. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

De personuppgifter jag samlar in från dig används endast för att:

  • Ge dig en mer personlig service
  • Förbättra och optimera min webbsida
  • Genomföra transaktioner (exempelvis fakturering)

Jag säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper mig att utveckla webbplatsen.

Jag kan dela din personliga information där jag finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. DU kan återta ditt samtycke för behandling av personuppgifter när som helst.