Skogsbad betyder ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen”. Som begrepp i Sverige är det en relativt ny företeelse. Allt började i Japan på 1980-talet när myndigheterna inrättade så kallade shinrin-yoku. Man tillgängliggjorde platser där människor skulle kunna vistas och insupa skogsatmosfären för att uppmuntra till att varva ner från den arbetsamma vardagen.

Forskning visar att det händer saker med kroppen när vi vistas i skogen. Immunförsvaret stärks, blodtrycket sjunker och vi blir kreativa. När vi skogsbadar tillbringar vi tid i skogen på ett närvarande sätt. Grundtanken består av att skogen ska stå för, lugn, kravlöshet och stillhet och en plats för att lyssna, andas, sakta ned och promenera. Man kan blunda, lukta, känna.

Nedan kan du lyssna på ”Ute med P1” om att skogsbada: